رابطه خود را تست کنیدشما بیشتر کدام را می نوشید؟

در اوقات فراغت خود کدامیک را انتخاب می کنید؟

میزان تنبلی شما؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

چه کسی تمام رازهای شما را می داند؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما اغلب اوقات کدام را انجام می دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

آیا شما سر کلاس حاضر نشده بودید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما چند نوع انگشتر دارید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟