رابطه خود را تست کنیدشما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟