Máy đo mức độ bạn thân


Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Mức độ lười của bạn là?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?