2021 Best Friend Tag ChallengeAno ang palagi mong iniinom?

Ano ang kinakatakutan mo?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang pipiliin mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?