2021 Best Friend Tag ChallengeApa sing mbok wedeni?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Rasa senenganmu yaiku?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa panganan senenganmu?

Sing endi restoran senenganmu?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Film apa sing mbok senengi?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?