رابطه خود را تست کنیدشما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

آن چیزی را حال شما بد می کند:

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

یک نوشیدنی انتخاب کنید

حال کنونی شما چگونه است؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

یک مقصد را انتخاب کنید

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟