Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn thích làm việc nào hơn?

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Chọn một sự ưu tiên:

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn chọn hoạt động nào?

Một thứ mà bạn kém:

Chọn một thức uống:

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?