ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณอยากกินอะไร?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

เลือกเครื่องดื่ม:

เลือกจุดหมาย:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?